Litt om oss og Persstua familiebarnehage


Hei! Vi heter Marie og Anita og eier Persstua familiebarnehage AS. Marie er utdannet barnehagelærer og Anita er barne- og ungdomsarbeider med videreutdannelse i faget.
Vi har drevet Persstua siden 2008 og har 30 års erfaring fra arbeid i barnehage. Vi har to flotte damer ansatte hos oss som heter Berit og Ann Elin.

Huset, som er våningshuset til det tidligere småbruket Åsvang, leier vi til barnehagevirksomhet
Eiendommen har ca. 5 mål tomt med lekeareal og skog. Bymarka er nærmeste nabo.

Persstua familiebarnehage har en liten barnegruppe med 8 barn. Vi mener at et lite og koselig miljø er en fordel for små barn, da de får en myk overgang til et hverdagsliv borte fra hjemmet. Vi får også god mulighet til å fokusere på hvert enkelt barns behov.

Vårt satsningsområde er å gi barna masse sosial kompetanse, omsorg og trygghet.
Vi vil gjøre vårt ytterste for at barna skal trives å føle seg trygge i Persstua familiebarnehage. På Persstua skal alle barn oppleve å bli sett, forstått og respektert.
Humor og glede er et stikkord hos oss!

De viktigste støttespillerne er dere foreldre. Dere er de som kjenner barna deres best og vi er derfor veldig ydmyke og lydhøre for deres ønsker og behov.
Hvis dere har noen ønsker så trenger dere ikke være redde for å si ifra.
Vi er takknemlige for all ros og ris fra dere foreldre. Tilbakemeldinger er det som kan gjøre oss bedre.

Velkommen til PersstuaBerit, Anita, Ann Elin, Marie